السلام علیک یا بقیةالله الاعظم
نویسندگان

·       شما چه پاسخی می دهید؟

 

شماچه پاسخی میدهید؟ (در رابطه با ظهور امام زمان)

به نام خدا

یکی از دوستان در سایتی شبهه ای رو در خصوص امام زمان طرح کردند که کلام و علم بنده به تنهایی کفاف راهنمایی ایشون رو نمیداد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین تا اطلاعات خودم هم افزون بشه :

-این همه ظلم در عراق افغانستان فلسطین یمن ودر سراسر دنیا به مسلمانان وشیعه ها می شود وبه بدترین نحوی تحقیر وتذلیل می شوند پس چرا امام زمان نمی آید؟ مگر اوضاع قرار است ازین هم بدتر شود که بیاید ؟این همه بی گناه کشته می شود واین همه به قرآن ومسلمانها توهین می شود وامام زمان دارد نگاه می کند...

واقعا بودن او برای مسلمانان چه سودی داشته ؟ از چه می هراسد که نمی آید آیا خداوند این قدرت را ندارد که ازاو درمقابل دشمنان وآمریکا واسراییل محافظت کند پس چرا نمی آید؟ حتما وقتی می خواهد بیاید که امریکا واروپا واسراییل نسل تمام مسلمانان جهان راکم کم ریشه کن کرده باشند ! وازدین اسلام جز داستانی نمانده باشد ؟ آنوقت بیاید از کی دفاع کند؟ از مسلمانانی که دیگر در قید حیات نیستند ؟ آن وقت دفاع از شیعه های مرده چه سودی به حال آنها دارد؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

الان که زنده اند وتحقیرشده یا توهین می شنوند فرج لازم دارند واز خدا عاجزانه فرج را می خواهندواشک ریزان تضرع می کنند الان لازم است بیاید نه بعد از کشته شدن یا در تحقیر وتوهین ودر آرزو مردن

پس آن وقتی که مردند ظهور امام زمان میخواهند چکار؟

مسلمانان جهان وبه ویژه شیعه ها بعد از مرگشان ظهور امام زمان به چه دردشان می خورد؟؟

پس الان اگر نیاید بعد از مرگ ما هم نمی خواهیم بیایدکه وقتی که ما مردیم آمدنش چه سود نوش دارو چه سود؟

·       شما چه پاسخی می دهید؟

 

شماچه پاسخی میدهید؟ (در رابطه با ظهور امام زمان)

به نام خدا

یکی از دوستان در سایتی شبهه ای رو در خصوص امام زمان طرح کردند که کلام و علم بنده به تنهایی کفاف راهنمایی ایشون رو نمیداد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین تا اطلاعات خودم هم افزون بشه :

-این همه ظلم در عراق افغانستان فلسطین یمن ودر سراسر دنیا به مسلمانان وشیعه ها می شود وبه بدترین نحوی تحقیر وتذلیل می شوند پس چرا امام زمان نمی آید؟ مگر اوضاع قرار است ازین هم بدتر شود که بیاید ؟این همه بی گناه کشته می شود واین همه به قرآن ومسلمانها توهین می شود وامام زمان دارد نگاه می کند...

واقعا بودن او برای مسلمانان چه سودی داشته ؟ از چه می هراسد که نمی آید آیا خداوند این قدرت را ندارد که ازاو درمقابل دشمنان وآمریکا واسراییل محافظت کند پس چرا نمی آید؟ حتما وقتی می خواهد بیاید که امریکا واروپا واسراییل نسل تمام مسلمانان جهان راکم کم ریشه کن کرده باشند ! وازدین اسلام جز داستانی نمانده باشد ؟ آنوقت بیاید از کی دفاع کند؟ از مسلمانانی که دیگر در قید حیات نیستند ؟ آن وقت دفاع از شیعه های مرده چه سودی به حال آنها دارد؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

الان که زنده اند وتحقیرشده یا توهین می شنوند فرج لازم دارند واز خدا عاجزانه فرج را می خواهندواشک ریزان تضرع می کنند الان لازم است بیاید نه بعد از کشته شدن یا در تحقیر وتوهین ودر آرزو مردن

پس آن وقتی که مردند ظهور امام زمان میخواهند چکار؟

مسلمانان جهان وبه ویژه شیعه ها بعد از مرگشان ظهور امام زمان به چه دردشان می خورد؟؟

پس الان اگر نیاید بعد از مرگ ما هم نمی خواهیم بیایدکه وقتی که ما مردیم آمدنش چه سود نوش دارو چه سود؟

اخر وقتی که افراد از بین بروند دیگر دینداری وجود ندارد دیگر دینی وجود ندارد! دین بازندگی انسانها اقامه می شود

 

کارشناس پاسخگوی کلام

با سلام

در مورد غیبت حضرت حجت و مساله غیبت در همین سایت در بخش کلام و عقاید --مهدویت 

مباحثی مطرح شده است و مراجعه به این ادرس ها کمک کارخواهد بود به ایت ادرس مراجعه فرمایید

http://www.askdin.com/forumdisplay.php?f=19

ولی برای این سوال چنین می توان نوشت .

این همه ظلم در عراق افغانستان فلسطین یمن ودر سراسر دنیا به مسلمانان وشیعه ها می شود وبه بدترین نحوی تحقیر وتذلیل می شوند پس چرا امام زمان نمی آید؟

فرموده اید ظلم بر مسلمانان !!!!!

-مسلمانان چند درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند و در این بین چند درصد ان را شیعیان تشکیل میدهند؟؟؟

امام زمان (عج) مگر فقط برای این می اید که مسلمانان را از دست دشمنان نجات دهد؟

مگر امام زمان مخصوص شیعیان است ؟؟؟

وقتی که ظلمی به این ها شد زود بیاید و این ها را از دست ظالمین نجات دهد؟؟؟

اصلا چه تلازمی است بین این که چون به مسلمین در جهان ظلم می شود باید امام زمان بایند؟؟؟

چرا؟؟؟چرا این سوال را می کنیم ظلم به مسلمین چه ربطی به ظهور دارد ؟؟؟

خداوند این همه قدرت به مسلمانان داده و این همه منابع داده و این همه جمعیت هستند فکرشان رابه کار بیندازند و حواسشان را جمع کنند.

اتحادشان را حفظ کنند و در مقابل دشمنان بایستند این چه ربطی به امام زمان دارد ؟؟

مگر امام زمان غایب شده اند که هر وقت مسلمانان مورد ظلم واقع شدند بیایند و مسلمین را نجات دهند؟؟؟

از کجا می دانید که در این زمان بیشتر از زمانهای گذشته به مسلمین ظلم شده است؟؟؟

و حالا می فرمایید الان بیشتر از کذشته ظلم می شود والان وقت ظهور است؟؟؟

چرا به فکر حل مساله اتحاد بین مسلمین نیستیم و چاره ان را در ظهور می دانیم هر چند که در زمان ظهور خیلی از مسایل حل می شود

امام زمان امام کل بشریت است و برای ظهور ایشان هم شرایطی در روایات است.

مگر اوضاع قرار است ازین هم بدتر شود که بیاید ؟این همه بی گناه کشته می شود واین همه به قرآن ومسلمانها توهین می شود وامام زمان دارد نگاه می کند...

 

در احادیث و روایات برای اخرالزمان شرایطی را ذکر کرده اند که درتایپکی به قسمت هایی از ان اشاره شده است .

http://www.askdin.com/showthread.php?p=6341#post6341


http://www.askdin.com/showthread.php?t=3234
 

این که در اخر الزمان شرایط بهتر یا بدتر از این می شود یا نمی شود خبر نداریم .

باز در سوالهای بالا گذشت که از کجا می دانید که تا به حال این همه به بشریت ظلم نشده بود؟؟

بالا تر از امام زمان که باید اذن ظهور فرماید خداوند است که این همه را می بیند که چی؟؟؟

خداوند انسان را خلق کرده و اختیار داده و غقل داده و قدرت داده و.......

بشر خودش از این امکانات استفاده نمی کند و خودش را مورد ظلم قرار می دهد و در مقابل ظلم قیام نمی کند و .....به خداوند چه؟؟ و به امام زمان چه کار؟؟؟؟

خداوند حجت خود را نگاه داشته و هر وقت مصلحت ایجاب کند اذن ظهور خواهد داد.

این که چه وقت باشد و چه زمان باشد به دستور خداوند است

ولی از طرفی برای ما هم وظایفی مشخص شده است که ما موظف به انجام انها هستیم ولی این که وظایفی داریم وباید انها را انجام دهیم فرق دارد با این که تعیین تکلیف کنیم و.....

واقعا بودن او برای مسلمانان چه سودی داشته ؟

اینکه بودن ایشان برای ما چه منافعی دارد را به این ادرس مراجعه فرمایید باز اگر مطلبی بود در خدمتیم

http://www.askdin.com/showthread.php?t=3330
 

از چه می هراسد که نمی آید آیا خداوند این قدرت را ندارد که ازاو درمقابل دشمنان وآمریکا واسراییل محافظت کند پس چرا نمی آید؟

این که ایشان از چه می ترسند؟؟؟؟

امام زمان حجت خداوند بر روی زمین است و انسان کامل ، انسان کامل مرک در راه خدا و شهادت در راه خدا را بزرگترین افتخار خود می داند همان طور که جد بزرکوارشان در راه دین خدا خانواده خود را سرگردان بیایان کرد و درآخرهم فرمود اگر با شهادت بنده دین اسلام زنده می ماند ای شمشیرها مرا دریابید.

نمیدانم در مورد امام معصوم و عصمت چقدر اطلاعات دارید معصوم یعنی کسی که فکر گناه را هم حتی ندارد و اگر داشته باشد معصوم نیست.

معصوم اگر می ترسید که معصوم نبود در همین جبهه های 8 ساله دیدیم کسانی را که خود را خاک پای امام معصوم می دانستند در راه خدا ودین خدا از مرک هراس و ترسی نداشتند چه رسد به امام معصوم که...........

بحث ترس و هراس از دشمن و جان نیست ایشان به اذن خداوند در هر زمان که بخواهند ظهور خواهند کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهند کرد

انچه این وسط مهم است این که ما به وظیفه خود اشنا باشیم وسعی کینم بیشتر و بهتر به وظیفه خود عمل کنیم

هر کسی در این عالم وظیفه ای بر عهده دارد و امام معصوم هم همچنین

پرسش و بحث و مناظره در این مسایل در حیطه نظری مشکلی ندارد

ولی در اعتقاد باید قایل شویم به عصمت امام و این که امام معصوم بهتر از هر کسی به وظیفه خود اشنا است و ما باید به فکر شناخت و انجام وظیفه خود باشیم.

ما طبق اعتقادات خود در مورد امامت قایل به عصمت ایشان هستیم و هر گونه ناپاکی را از امام دور می دانیم.

آیا خداوند این قدرت را ندارد که ازاو درمقابل دشمنان وآمریکا واسراییل محافظت کند پس چرا نمی آید؟

خداوند که قادر تر از این حرفها ست و این را همه می دانیم و به جای خود ثابت شده است

بحث امریکا و اسرائیل نیست بحث دشمنان است بحث من و تو است

بیشتر از هفت میلیارد جمعیت در این کره خاکی زندگی می کنند از این بین چه تعداد شان به ولایت امام اعتقاد دارند و اکر تشریف بیاورند در خدمت حضرت اند

طوری حرف می زنید که انگار ایشان خوششان می اید که در غیبت باشند و نمی خواهند بیایند و جایشان راحت است

در ادرسهایی که در تایپک های بالا کذشت امده که ایشان چقدر منتظر ظهوراند

خداوند اکر قرار بود محافظت خارج از علت و معلولی عالم بکند که همان در عصر غیبت این کار را میکردند

بحث هدایت بشر است

بحث برنامه است برای تحولی در زندکانی بشر

بحث امادگی بشریت است

بحث خواست بشریت است برای نحول

انسانها باید بخواهند که متحول شوند

انسانها باید بخواهند که امامی برایشان بیاید و زندکی شان را عوض کند

مردم باید بخواهند که فردی بیاید و هدایت شان را به عهده بکیرد

مردم تا متحول نشوند همان کار را خواهند کرد که با 11 امام قبلی کردند

بهتر است به جای این که توپ را به میدان خدا و امام بیندازیم قدری هم در خود بیندیشیم و تحول در خود و بشریت

حتما وقتی می خواهد بیاید که امریکا واروپا واسراییل نسل تمام مسلمانان جهان راکم کم ریشه کن کرده باشند ! وازدین اسلام جز داستانی نمانده باشد ؟ آنوقت بیاید از کی دفاع کند؟ از مسلمانانی که دیگر در قید حیات نیستند ؟ آن وقت دفاع از شیعه های مرده چه سودی به حال آنها دارد؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

بزرگوار
 

ماجرای مهدویت رمان و داستان و تراژدی نیست که نوش دارویی باشد بعد از مرگ سهراب انچه فرمودید بیشتر نمود داستانی دارد تا عالم واقع

مساله مهدویت واقعیتی است در عالم که پیامبری معصوم از طرف خداوند 1400 سال پیش نوید ان را داده است

والبته اکر نادیده بگیریم منجی و موعود تمام ادیان قبل از اسلام را که مصداقی جزء امام زمان و غایب اسلام ندارد

این مساله واقعیتی است که از مصدری معصوم به اذن خداوند صادر شده است و همچون تمام وعده های الهی تخلف ناپذیر است.

این که چه زمانی می اید و خواهد امد به اذن خداوند خواهد بود.

در مطالب بالا کذشت که بنده و شما باید به وظیفه خویش اشنا باشیم و عمل به تکلیف و وظیفه کنیم

نه تنها امریکا و اسراییل که هیچ خونوار دیگری در عالم نخواهد توانست اخرین دین خداوند را نابود کند

این وعده الهی است که اخر جهان به دست صالحان خواهد بود و این نیز مصداقی جزء امام زمان اسلام ندارد.

الان که زنده اند وتحقیرشده یا توهین می شنوند فرج لازم دارند واز خدا عاجزانه فرج را می خواهندواشک ریزان تضرع می کنند الان لازم است بیاید نه بعد از کشته شدن یا در تحقیر وتوهین ودر آرزو مردن پس آن وقتی که مردند ظهور امام زمان میخواهند چکار؟ مسلمانان جهان وبه ویژه شیعه ها بعد از مرگشان ظهور امام زمان به چه دردشان می خورد؟؟ پس الان اگر نیاید بعد از مرگ ما هم نمی خواهیم بیایدکه وقتی که ما مردیم آمدنش چه سود نوش دارو چه سود؟ اخر وقتی که افراد از بین بروند دیگر دینداری وجود ندارد دیگر دینی وجود ندارد! دین بازندگی انسانها اقامه می شود

 

امام زمان ، امام این زمان و این مردم واین مسلمانها نمی باشند بلکه امام تمام زمانها از زمان به امامت رسیدن ایشان هستند و تمام بشریت

انتظار نداشته باشید که چون چند روز کارمان در اداره ای گیر کرده حتما باید منجی برسد والا به چه دردی می خورد

استاد ازغدی می فرمودند:--نقل به مضمون--

فردی در خانه نشسته بود و برق ها رفت و رفت کبریت باید پایش خورد به لیوانی سکست و خورده شیشه رفت در پا و خون جاری شد و کشانکشان خود به کبریت رساند و موقع روشن کردن دستش سوخت و....

خلاصه چندتا مشکل براش پشت سر هم پیش امد و اهی کشید و کفت امام زمان دیگه به چه دردی می خوری مصیبت از این بیشترو ظلم از این بدتر و شما نمی خواهی ظهور کنی؟؟

مساله منجی و ظهورو امام زمان(عج) مساله جنک و مشکلات روز مره من و تو نیست که هر جا به مشکلی برخوردم حتما باید مردی سوار بر اسب سفید انچه در داستان و فیلم ها است بیاید مشکل من و تو را حل کند و برود وگر نه امام زمان نیست

مساله عمیق تر از این حرف هاست و منجی تعریفی دیگر در مورد امام زمان دارد و.....

منبع : گفتگوی دینی

http://www.askdin.com/showthread.php?t=3715طبقه بندی: امام زمان (عج)، 
[ چهارشنبه 23 آذر 1390 ] [ 10:43 ق.ظ ] [ محمدحسین فرحی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات