السلام علیک یا بقیةالله الاعظم
نویسندگان

ساختگی بودن امام زمان ؟(2)


کارشناس پاسخگوی تاریخی

بسم الله الرحمن الرحیم 

متاسفانه از متن مقاله جناب بهبودی فهمیده می شود که ایشان نه با مباحث منطقی آشنا هستند و نه بر منابع شیعی تسلط کامل دارند وبا کنار هم قرار دادن چند مقدمه ناقص و غیر مرتبط نتیجه گیری می کنند .

1. به لحاظ منطقی از نفی دانی نمی شود نفی عالی را اثبات کرد که شما می گوئید : «اما حالا ما میخواهیم دروغ بودن نواب اربعه را ثابتکنیم این که ثابت شد پس دروغ بودن خود امام زمان نیز لاجرم اثبات میشود .»

مثل این که شما بگوئید : وقتی دروغ بودن وصایت علی بن ابی طالب را ثابت کردیم پس (نعوذ بالله) دروغ بودن خود رسول خدا صلی الله علیه وآله اثبات می شود. چنین تلازمی در منطق مردود است .

ساختگی بودن امام زمان ؟(2)


کارشناس پاسخگوی تاریخی

بسم الله الرحمن الرحیم 

متاسفانه از متن مقاله جناب بهبودی فهمیده می شود که ایشان نه با مباحث منطقی آشنا هستند و نه بر منابع شیعی تسلط کامل دارند وبا کنار هم قرار دادن چند مقدمه ناقص و غیر مرتبط نتیجه گیری می کنند .

1. به لحاظ منطقی از نفی دانی نمی شود نفی عالی را اثبات کرد که شما می گوئید : «اما حالا ما میخواهیم دروغ بودن نواب اربعه را ثابتکنیم این که ثابت شد پس دروغ بودن خود امام زمان نیز لاجرم اثبات میشود .»

مثل این که شما بگوئید : وقتی دروغ بودن وصایت علی بن ابی طالب را ثابت کردیم پس (نعوذ بالله) دروغ بودن خود رسول خدا صلی الله علیه وآله اثبات می شود. چنین تلازمی در منطق مردود است .

2. شما نوشته اید : «پس امام زمان در تقریبا 80 سالی کهنایب داشت » این مطلب بر اساس کدام منبع روایی یا تاریخی می باشد. مدت غیبت کبری به عقیده شیعیان 69 سال(از 260تا329) است نه هشتاد سال

3. اما اینکه گفته شده: « شما در متن جواب شیعه میبینید که امام زمان از پیروان خود پول جمع میکند پس لاجرماین پول را پخش نیز میکند و به مردم نیز میدهد .»

با مطالع آثار تالیف شده در این زمینه وچگونگی دریافت و تحویل وجوه شرعیه و هدایا و توزیع و مصرف آنها واینکه نه تنها خود امام بلکه گاه خود نائبان نیز از دریافت یا توزیع مستقیم وجوه مالیه امتناع می کردند، به واهی بودن این مطالب پی خواهید برد .

به طور مثال نوشته اند : محمد بن عثمان برای اینکه از دست جاسوسان حکومتی طفره برود به اشخاصی که نامه یا پول برایش می آوردند دستور می داد آنها را در مکان خاصی قرار دهند، ودر برخی موارد هیچ گونه رسیدی نیز به آنه نمی داد.( کتاب الغیبه ص 179)

برای آگاهی بیشتربه کتاب سازمان وکالت نوشته دکتر جباری مراجعه کنید.

4.بیان کرده اید: «اینکه در کنار گوش خلفای عباسی چنین فعالیت عظیمی در جریان بود وآنها 80 سال بیخبر بودند و حتی یک نفر دستگیر نشد خود بهترین دلیل است که یا کلداستان دروغ است یا اصلا خلفای عباسی اعتنایی به امام زمان نداشتند. »

اگر نویسنده این مطالب همان کتاب الغیبه شیخ طوسی را که بدان استناد کرده یا صله تاریخ طبری ،ابن عریب را مطالعه می کرد از دستگیری و زندانی پنج ساله حسین بن روح و علت آن مطلع می شد و اینچنین با قاطعیت نتیجه نمی گرفت .

هر چند اگر هم این اتفاق هم نمی افتاد عدم دستگیری دلیل بر رد نیابت نیست زیرا :

1.آیا عقلا محال است که گروهی فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته باشندو حکومت از آن مطلع نباشد مثل سازماندعوت عباسیان یا فاطمیان و نمونه های فراوان تاریخی دیگر

2. یا اینکه حکومت اجمالا مطلع شود ولی مدرک و سند معتبری جهت محکومیت به دست نیاورد

3. با در نظر گرفتن سیاست تقیه و کتمان شدید که سیره ائمه و بزرگان امامیه بود این مساله به راحتی قابل هضم می باشد چند نمونه از موارد تقیه در باب نیابت را ذکر می کنیم

الف : علی بن یقطین از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام بود که در دربار عباسی نفوذ کرد و نامه ها و اموالی بین او و امام کاظم ع رد و بدل می شد و با اینکه تا آخر عمر در دربار بود و حکومت عباسی در اوج اقتدار اما کسی نتوانست بر ارتباط او با امام هفتم دلیلی بیاورد .

ب : نصر بن قابوس لخمی مدت بیست سال مخفیانه وکالت امام صادق را انجام می دهد و کسی بر این امر واقف نمی شود (کتاب الغیبه ص 210)

ج :رفتار خود نائبان در نهایت دقت ، تقیه و احتیاط یود تا آنجا که نائب اول و دوم با شغل روغن فروشی فعالیت سفارت و نیابت را به انجام می رساندند ( الکامل فی التاریخ ج6ص159 و الغیبه ص180) نائب سوم در عمل به تقیه و کتمان حتی مذهبش زبانزد است تا آنجا که یک دربان خود را به علت بد گوئی به معاویه اخراج کرد.( الغیبه ص234) از این رو عامه نسبت به وی اظهار ارادت فراوان می کردند.

4. وجود مدعیان فراوان دروغین نیابت و بابیت خود دلیل بر اصل وجود نیابت می باشد که عده ای دنبال جعل این عنوان(کپی برابر اصل ) برای خود بودند.

5. «یااصلا خلفای عباسی اعتنایی به امام زمان نداشتند. »

البته این را می شود ادعا کرد که بعد از تلاشهای ابتدایی عباسیان برای رهیابی به بیت امام عسکری ع و شدت عمل جهت اطلاع از تولد امام زمان ( گماشتن قابله و حتی حبس بعضی کنیزان امام ) و بی نتیجه ماندن تحقیقاتشان به خواست خدا ، به زعم خویش علم به عدم وجود امام زمان پیدا کردند . که این مطلب از سخنان نائب دوم به عبد الله بن جعفر حمیری زمانی که علت منع از کشف نام امام را این گونه تعلیل کرد که دشمنان نسبت به عدم وجود امام قانع شده اند ولی اگر نام حضرت ذکر شود در جستجوی محل سکونتش بر خواهند آمد .

با در نظر گرفتن این مطالب عدم دستیابی و اطلاع بنی عباس نسبت به بحث نیابت امری بعید نیست . بلکه خلاف آن دارای استبعاد است.

کارشناس پاسخگوی تاریخی

سلام دوست همیشگی

همیشه با خودم می گفتم که صحبت کردن با برادران عامه ویا مذاهب دیگر اسلامی راحت تر و معقول تر از همسخن شدن با دیگر ادیان آسمانی وحتی غیر آسمانی است ، چراکه ما با دیگر فرقه های اسلامی هم زبان مشترک داریم و هم منابع مشترک مثلا در قرآن کریم ، احادیث، سنت وتاریخ شریک و هم داستان هستیم ، البته این تجربه ام با توجه به ملاقات با پیروان مذاهب و ادیان متعدد درکشورهای مختلف بود. حتی من در مدارس اهل عامه (سلفیه ) در لکنهو هند نیز هم صحبت شده و خاطرات خوشی از آنجا دارم ، ولی نمی دانم چرا برخی از هموطنان عزیز ما از اهل عامه با دیگر هم مذهبانشان متفاوت اند . وبرای هرچه بیشتر فاصله گرفتن از برادران دینی خود از شیعیان ، حتی حاضرند مسلمات دینی ، مذهبی و تاریخی خود را نیز منکر شوند خصوصا وقتیکه از ابتدای بحث وبا استفاده از جملات و عبارات سبک وعامیانه نشان می دهند که به دنبال جواب وحل مشکلشان نیستند.

به هر ترتیب من در نوشته نخست ، دوست عزیزمان را به دنبال جواب نمی بینم و دیگر خوانندگان نیز می توانند از متن دوم که مقاله ای دقیق و علمی است استفاده کنند البته کتابهایی در این خصوص وجود دارد که تنها به دو مورد از آنها اشاره می کنم : « الزام الناصب فی اثبات حجت الغائب ، تألیف شیخ علی یزدی حائری و دادگستر جهان تألیف ابراهیم امینی» .

در پایان برای اینکه حجت بر دوست عزیزم تمام باشد لیستی از مدعیان مهدویت از اهل عامه را ذکر می کنم تا شاید بر ایشان روشن شود که نه تنها احادیث و اهمیت مهدویت در منابع و تاریخ گذشته وحال اهل عامه است بلکه اگربه اعتقاد ایشان دروغ گویی وجود دارد آن را در میان شیعیان نجوید بلکه آن را در منابع اصیل اسلامی و تاریخی جستجو کند البته امیدوارم تعصب و جسارت ایشان به اندازه ای نباشد که پیامبر(ص) و نبی مکرم اسلام را نعوذ بالله دروغگو بخوانند . تنها برخی از مدعیان مهدویت در اهل عامه ویا کسانی را که اهل عامه مهدی خوانده اند، از این قراراند :

یزید بن معاویه(م64ق) ، عمر بن عبد العزیز(م101ق) ، منصور عباسی ، سفاح عباسی(م104ق ) ، مغیرة بن سعید(م119ق) ، حارث بن سریج(م128)، عبد الله بن معاویه(م130ق) ، ابو مسلم خراسانی(م137ق) ، ابن مقنع خراسانی(م163ق) ،مهدی عباسی(م169ق) ، محمد بن عبدالله تومرت(م524ق) ، المصری (م576ق) ، الناصر لدین الله عباسی(م632ق) ، ابوالکرام دارانی (م641ق) ، عباس الریفی (م690ق) ، تویزری(اوایل قرن هشتم قمری) ، موسی الکردی(م716ق) ، سید محمد گجراتی(م726ق) ، شمس الدین محمد المغربی (م824ق) ، میرزای بلخی (م890ق) ، شیخ عبد القادر بخارائی(م900ق) ، سید محمد جون پوری الهندی (م910ق) ، بایزید الترکمانی (م926ق) ، اسحاق بستی زوی (م 986ق) ، بایزید انصاری (م988ق) ، عبدالله عجمی (م 1081ق) ، شیخ الکردی (متوفی قرن یازدهم ) ، مهدی بنگالی (م1203ق) ، مهدی سنگالی (م 1244ق) ، سید احمد باریلی الهندی (م1246ق) ، شیخ سعید بنگالی (م1256ق) ، مهدی بن محمد سنوسی (م1306ق) ، سید مهدی سودانی (م1308ق) ، سید محمد بن علی الادریسی (م1323ق) ، غلام احمد قادیانی (م1326ق) ، مهدی الطرابلسی(م1337ق) .

این موارد تنها 36 مورد از مدعیان از عامه و کسانی هستند که اهل عامه در موردشان ادعای مهدویت کرده اند .

با مقایسه اجمالی این آمار می توان به این نتیجه دست یافت که مهدویت و مدعیان مهدویت در اهل عامه به مراتب بیشتر از شیعیان بوده واهل عامه در تمام مقاطع تاریخی و هم درتمام گستره منطقه ای وهم در تمام فرقه ها و انشعابات بیش از شیعیان معتقد به مهدویت بوده اند .

البته در عصر حاضر به برکت مذاهب دست ساخته و جدیدی که زعامت جهان اهل عامه را بر عهده گرفتهاند و تنها به دلیل لجاجت علمی و مذهبی ، این اصل تاریخی ، مذهبی ، فکری و اجتماعی سیاسی اهل سنت محکوم به فراموشی شده است . ( لازم به یاد آوری است که با توجه به رعایت واقعیات تاریخی و علمی در این نوشته از اهل سنت به اهل عامه یاد شده است)

منبع : گفتگوی دینی

http://www.askdin.com/showthread.php?t=
طبقه بندی: امام زمان (عج)، 
[ چهارشنبه 23 آذر 1390 ] [ 10:51 ق.ظ ] [ محمدحسین فرحی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic