السلام علیک یا بقیةالله الاعظم
نویسندگان

·       فلسفه دعا برای امام زمان

 

فلسفه دعا برای امام زمان (عج) چیست ؟آیا ایشان به دعای ما نیاز دارند؟

نوشته ای از یک دوست :

از طرفی در دعای امام زمان (عج) می خوانیم كه خدایا مرا جوری قرار بده كه تعجیل آنچه را كه تو به تاخیر انداخته ای، ازتو نخواهم و تاخیر آنچه را كه تو تعجیل آن را خواسته ای، چگونه در دعاها میخواهیم كه در ظهور امام زمان (عج) تعجیل فرماید؟

1. به یقین چنانكه درمتن سوال آمده است، غیبت امام زمان(عج) ،

از این رو اشكالیندارد كه بگوییم یكی از حكمت های غیبت، دچار ساختن انسان ها به بلایا و مشكلاتی استكه باعث روی آوردن مردم به خدا و دعا كردن آنان برای فرج می شود. چنانكه در قرآنآمده است: ما انسان ها را به شدائد و سختی های روزگار مبتلا می سازیم، باشد كه بهدرگاه ما تضرع و زاری نمایند و به دعا روی آورند. انعام.42

دعا برای فرج نهتنها منافاتی با حكمت های غیبت ندارد، بلكه خود می تواند از زمره همین حكمت ها به شمار آید.

·       فلسفه دعا برای امام زمان

 

فلسفه دعا برای امام زمان (عج) چیست ؟ایا ایشان به دعای ما نیاز دارند؟

نوشته ای از یک دوست :

از طرفی در دعای امام زمان (عج) می خوانیم كه خدایا مرا جوری قرار بده كه تعجیل آنچه را كه تو به تاخیر انداخته ای، ازتو نخواهم و تاخیر آنچه را كه تو تعجیل آن را خواسته ای، چگونه در دعاها میخواهیم كه در ظهور امام زمان (عج) تعجیل فرماید؟

1. به یقین چنانكه درمتن سوال آمده است، غیبت امام زمان(عج) ،

از این رو اشكالیندارد كه بگوییم یكی از حكمت های غیبت، دچار ساختن انسان ها به بلایا و مشكلاتی استكه باعث روی آوردن مردم به خدا و دعا كردن آنان برای فرج می شود. چنانكه در قرآنآمده است: ما انسان ها را به شدائد و سختی های روزگار مبتلا می سازیم، باشد كه بهدرگاه ما تضرع و زاری نمایند و به دعا روی آورند. انعام.42

دعا برای فرج نهتنها منافاتی با حكمت های غیبت ندارد، بلكه خود می تواند از زمره همین حكمت ها بهشمار آید.

2. دعا برای فرجامام زمان (عج) به عنوان یك وظیفه و تكلیف در عصر غیبت، در روایاتبسیاری مورد تا كید قرار گرفته است.پیامبر اكرم، (صلی الله علیه وآله)، و برخی ازامامان بزرگوار، علیهم السلام، به چنین دعا كردنی امر فرموده اند و حضرت ولی عصر(عج) ، نیز نه تنها شیعیان خود را به دعا كردن برای تعجیل فرج فرمان دادهاند، بلكه كثرت دعا را از آنان خواسته اند.

3. درتعبیر زیبای یاز ناحیه امام زمان(عج) به دعای فراوان برایتعجیل فرج، وارد شده، كثرت دعا به خودی خود فرج و گشایش شیعیان به شمار آمده است:

واكثروالدعاءبتعجیل الفرج، فان ذلك فرجكم.

این فرمان نشان میدهد كه خواسته های شیعه چشم انتظار فرج، درسایه ‹‹ دعا برای فرج ›› قابل دسترسیاست. آنچه را كه او در پی ظهور امام زمان(عج)، می تواند بیابد، توسطدعاهای خویش نیز می تواند به دست آورد.

به عبارت دیگرامنیت ایمان، رشد اندیشه، آرامش روحی، كمالات معنوی و بهره های بی پایان دوران پساز ظهور را، به عنایت الهی

قل ما یعبا بكم ربیلولا دعاوكم. ( فرقان.77(

بگو اگر دعای شمانباشد، پروردگار من به شما عنایتی نمی فرماید.

باتوجه به دلالتهمین آیه شریفه است كه می توان گفت: عنایت و رحمت و فضل خداوند كه نامحدود وبیانتها نیز می تواند باشد، به مدد دعا و خواستن از او دست یافتنی است، اگرچه دورانغیبت حضرت مهدی، (عج) باشد.

4. در برخی روایات،دعا برای فرج وسیله ای برای نجات از هلاكت به شمار آمده است، چنانكه حضرت امام حسنعسگری به خدا فرزندم مهدیرا غیبتی است كه در آن هیچ كس از هلاكت نجات نمی یابد مگر كسی كه خدای عزوجل او رابر اعتقاد نسبت به امامتش ثابت قدم بدارد، و او را نسبت به دعا برای تعجیل فرجشتوفیق عنایت فرماید.

بی تردید شرایط سختدوران غیبت به گونه ای است كه جز با اعتقاد محكم نسبت به امامت حضرت مهدی (عج) ، نمی توان بر اطاعت و تبعیت او باقی ماند وجز با دعا برای نزدیكی فرج نمیتوان روح امید را دردل زنده نگه داشت و در برابر دشواری های غیبت مقاومت نمود.

5. از دیدگاه قرآنو روایات، دعا پشتوانه ای برای زندگی و عاملی برای حركت و پویایی در مسیر خواستههای الهی و وسیله ای برای هم جهت ساختن نیازها و خواسته های بشری با اراده و مثبتخداوند است. با چنین نگرشی، دعا برای فرج خود نوعی تلاش در راستای موانع ظهور بهشمار می رود و دعا كننده منتظر با شناختی كه از حكمت های غیبت دارد، به نوعی خودشرا در مسیر از بین بردن عوامل طولانی شدن آن، به تكاپو وا می دارد.

وچنین است عكسالعمل او در برابر خوف امام زمان (عج)

6. درجواب به قسمتدوم سئوال باید گفت:

آنچه درمتن دعایشریف مورد نظر آمده و به احتمال قوی از ناحیه مقدسه امام زمان (عج)، روایتشده است، متضمن نكته ای تربیتی و پیامی آموزشی است كه همان تسلیم بودن در برابرخواسته خدای تبارك و تعالی است. اما این تسلیم بودن هرگز منافاتی با دعا كردنندارد، چون دعا كردن به خودی خود امری مطلوب است ودر آیات شریفه و روایات فراوانبرآن تاكید شده است. چنانكه پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: هیچ چیز نزد خداگرامی تر از دعا نیست.

و فرمود: از فضلخدا درخواست كنید؛ زیرا خداوند دوست می دارد كه مورد طلب و درخواست قرار گیرد وبالاترین عبادت انتظار فرج است.

دلیل دعا كردن براى‏سلامتى‏امام عصر چیست؟ در حالى‏كه خداى‏منان اراده دارد ایشان زنده و سلامت بمانند، آیا اصلا امكان دارد آن وجود مبارك دچار كسالت شوند؟

آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست‏

هر كجا هست خدایا به سلامت دارش‏1

دعا از هر حیث مخصوصاً براى‏سلامتى‏امام زمان(عج) آثار و بركات فراوانى دارد كه برخى عبارتند از:

1. دعا نشان‏گر علاقه و محبت مسلمانان به ایشان است. اگر چه دوستى‏تمام ائمه معصومین‏علیهم‏السلام بخشى‏از ایمان و شرط قبولى‏اعمال است، در عین حال دعا كردن در حق امام زمان(عج) موجب ازدیاد محبت آن حضرت در دل و در نتیجه موجب تقویت ایمان مى‏گردد.

2. دعا اظهار تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و محتواى‏پیمان با آن حضرت را دین دارى،شریعت محورى‏و تصمیم قلبى‏بر اطاعت امر امام‏علیه‏السلام و یارى‏رساندن او با نثار جان و مال تشكیل مى‏دهد.

تجدید بیعت با آن حضرت علیه‏السلام كارى است كه بعد از هر نماز از نمازهاى پنجگانه یا در هر روز و یا در هر جمعه انجام آن مستحب است. هر روز بعد از نماز صبح، دعاهایى‏كه مربوط به وجود مبارك امام عصر(عج) است، خوانده شود، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.

دعاى‏شریف «اللهم بلغ مولاى‏صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جمیع المؤمنین...» و نیز «دعاى‏عهد» شاهدى‏براى‏این سخن است.2

3. دعا سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران مى‏گردد. یاد امام زمان(عج) توجه به ارزش هاى‏

دین و اصول اخلاقى را در دل‏ها زنده مى‏كند و غفلت از یاد امام، یكى‏از دلایل عمده پژمردگى‏و سستى‏ارزش هاى الهى‏وانسانى‏در جوامع اسلامى است.

دلت گر كه یك لحظه غافل نشیند، خدنگ بلا بر دل دل نشیند

4. كسى‏كه سلامتى‏امام زمانش برایش مهم است، مسلما آزردن آن حضرت برایش سخت است؛ در نتیجه دعا براى‏سلامتى‏آن حضرت، انسان را به انجام كارهایى‏وامى‏دارد كه موجب خشنودى‏آن حضرت و در نتیجه سبب رسیدن به مقام رضوان الهى‏مى‏گردد.

5. دعا بسیار مؤثر است و موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش در زندگى‏مؤمنان مى‏شود.

6. دعا موجب قرب الهى‏است. امام مهدى(عج) در خصوص زیارت آل یس مى‏فرمایند: «هرگاه خواستید به وسیله ما به خداوند و به ما توجه كنید، این زیارت را كه از جانب خداوند انشا شده است، بخوانید».3

این زیارت كه از جهات مختلف محتوایى عمیق دارد، بسیار مورد تأكید و سفارش قرار گرفته است. این زیارت از ابتدا تا انتها، دعاى براى سلامتى، تندرستى و بهروزى امام زمان(عج) است؛ «السلام علیك یا خلیفه الله و ناصر حقه... السلام علیك حین تصبح و تمسى، السلام علیك فى‏الیل اذا یغشى‏و النهار اذا تجلى... السلام علیك بجوامع السلام...؛ سلام بر تو اى جانشین خدا و یارى كننده حق... درود و سلام بر تو هنگامى كه صبح و شام كنى، درود و تهیت الهى‏بر تو در شب كه همه جا را فراگیرد و در روز، در وقتى‏كه نور دهد (یعنى‏سلام بر تو در هر صبح و شام)...، درود بر تو درودى‏همه جانبه...».

در دعاى بعد از این زیارت نیز معانى بلندى نهفته است؛ مانند: خدایا او (امام زمان«عج») را از شر هر متجاوز و سركشى‏و از شر همه خلق خود پناه ده و او را از حوادث یومیه، از پیش رو و از پشت سر و از طرف چپ، حفظ و نگه‏دارى‏كن و از این كه آسیب و گزندى به او برسد، جلوگیرى‏كن و در خصوص او، رسولت و خاندان رسولت را حفظ نما و به دست مباركش عدل و داد را پدیدار نما! «اللهم اعذه من شر كل باغ و طاغ و من شر جمیع خلقك و احفظه من بین یدیه و من خلقه و عن یمینه و عن شماله و احرسه و امنعه من ان یوصل الیه بسوء واحفظ فیه رسولك و آل رسولك واظهر به العدل...».

در پایان سخن لازم است یادآور شویم كه دعا كردن براى‏سلامتى‏و فرج آن حضرت، اطاعت از امر خداوند و نیز اهل بیت پیامبر اكرم‏صلى الله علیه و آله است؛ «و هر كه خدا و رسولش را اطاعت كند و خداترس و پرهیزكار باشد، چنین كسى‏به فوز و سعادت خواهد رسید».4

آخرین نكته این است كه هر چند طبق وعده الهى‏حضرت زنده و باقى‏هستند تا زمانى‏كه پرچم توحید و عدل را در همه جهان به اهتزاز درآورند، ولى‏بالاخره بشر هستند ودر معرض آفات جسمانى‏و بلاهاى طبیعى و ممكن است مریض شوند و دچار كسالت گردند و از این نظر دعاى‏ما براى‏سلامتى‏حضرت و حفظ ایشان از این آفات و حوادث، بدون شك در سلامتى‏وجود آن عزیز عالم وجود و آخرین دفرّ صدف امامت و ولایت، مؤثر و مفید است.

پى‏نوشت:

1. دیوان حافظ، ص‏223.

2. قمى، مفاتیح الجنان، ص‏892ù891.

3. همان، ص‏863.

4. نور(24): 52.

 

مدیر انجمن كلام

آثار و فوائد دعا برای امام عصر (عج)

در مكتب تشیع، دعا برای سلامتی وجود مبارك امام عصر دارای آثار و بركات فراوانی است:

- اگرچه تقدیر الهی نیز پیوسته بر استمرار سلامت آن حضرت استوار است اما به رغم این در مكتب تشیع، دعا نشان‏گر علاقه و محبت مسلمانان به ایشان است.

- دعا كردن در حق امام زمان (عج) موجب ازدیاد محبت آن حضرت در دل و در نتیجه موجب تقویت ایمان می‏گردد.

- دعا اظهار تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و محتوای‏پیمان با آن حضرت را دین داری، شریعت محوری‏ و تصمیم قلبی ‏بر اطاعت امر امام علیه‏السلام و یاری‏رساندن او با نثار جان و مال تشكیل می‏دهد. دعای‏شریف «اللهم بلغ مولای ‏صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جمیع المؤمنین ...» و نیز «دعای‏ عهد» شاهدی ‏برای ‏این سخن است.

- بدون شک، مفهوم و اثر دعا بعنوان سلاح مؤمن، کمتر از ذكر نیست، از اینرو، دعا سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران می‏گردد و به یاد داشتن حضور آن حضرت در دلها موجب می شود تا ارزش های دینی پیوسته مورد توجه قرار گیرد.

- نكته مهمتر اینكه غفلت از دعا و به تبع آن به فراموشی سپردن آن امام بزرگوار به عنوان امام عصر حاضر اما در پشت پرده غیبت سستی ارزش های اسلامی را در پی خواهد داشت، همانگونه كه هم اكنون بسیاری از جوامع مسلمین با آن سر در گریبانند.

- نکتۀ دیگر اینکه اگر سلامتی شخصی برای كسی مهم باشد پس در صدد آزار آن هم بر نمی آید و از این روی از جمله دلایلی كه برای دعا برای سلامی امام دوازدهم مترتب است پیامد دعاست زیرا با این كار انسان منتظر به سمت انجام اعمال ولی خود سوق داده شده و از انجام كارهایی كه رضایت امام عصرش را در پی ندارد سر باز خواهد زد كه در حقیقت این راه امتداد مسیر انتظار سازنده است.

و اصلی ترین موضوع در دعا به سلامتی امام زمان نوع ارتباطی است كه به واسطه این دعا با حضرت حق و خداوند تعالی برقرار می شود چراكه در این راستا همه خواسته ها از بارگاه ربوبی خواسته می شود و سلامتی امام عصر(عج) از آستان خداوندی درخواست می گردد كه او خود پیوسته بندگان را به سوی خود فراخوانده و ادعونی استجب لكم را خود به بندگانش آموخته است.

پس دعا برای امام عصر(عج) موجب تقرب در بارگاه الهی و رضایت پروردگار نیز می شود

التماس دعا

منبع : گفتگوی دینی

http://www.askdin.com/showthread.php?t=402 
طبقه بندی: امام زمان (عج)، 
[ چهارشنبه 23 آذر 1390 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ محمدحسین فرحی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic