السلام علیک یا بقیةالله الاعظم
نویسندگان

مهدویت در ادیان غیر الهی(2)


- بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) در كتاب بوئیل نبی

در كتاب بوئیل نبی كه از پیامبران پیرو تورات است، بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) و نزول حضرت عیسی(عج) و محاكمه اسرائیل در آن روز سرنوشت ساز، چنین آمده است:

«آن گاه جمیع امّت ها را جمع كرده به وادی «یهوشافاظ»( 1)فرود خواهم آورد و در آن جا با ایشان درباره قوم خود و میراث خویش، اسرائیل ]را[ محاكمه خواهم نمود، زیرا كه ایشان را در میان امّت ها پراكنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده اند و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه داده و دختری به شراب فروخته اند تا بنوشند».( 2 )

مهدویت در ادیان غیر الهی(2)


- بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) در كتاب بوئیل نبی

در كتاب بوئیل نبی كه از پیامبران پیرو تورات است، بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) و نزول حضرت عیسی(عج) و محاكمه اسرائیل در آن روز سرنوشت ساز، چنین آمده است:

«آن گاه جمیع امّت ها را جمع كرده به وادی «یهوشافاظ»( 1)فرود خواهم آورد و در آن جا با ایشان درباره قوم خود و میراث خویش، اسرائیل ]را[ محاكمه خواهم نمود، زیرا كه ایشان را در میان امّت ها پراكنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده اند و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه داده و دختری به شراب فروخته اند تا بنوشند».( 2 )

و در جای دیگر از همین كتاب چنین آمده است: «ای همه اُمّتها ! بشتابید و بیایید و از هر طرف جمع شوید

ای خداوند شجاعان ! خود را به آنجا فرود آور.

اُمّتها بر انگیخته شوند. به «وادی یهوشافاظ» بر آیند; زیرا كه من در آنجا خواهم نشست تا بر همه اُمّتهایی كه به اطراف آن هستند داوری نمایم».(3)

و در همین زمینه در كتاب «عاموس نبی» آمده است كه می گوید: «بنابر این، ای اسرائیل ! به این طور با تو عمل خواهم نمود، و چون كه به این طور با تو عمل خواهم نمود پس ای اسرائیل ! خویشتن را مهیّا ساز تا با خدای خود ملاقات نمایی».(4)

این فرازها ـ همچنان كه ملاحظه می شود ـ از نزول حضرت عیسی(ع) و داوری آن حضرت در «یوم الله ظهور» خبر می دهند.

و در همین رابطه، در كتاب «هوشیع نبی» در مورد بازگشت حضرت عیسی (ع)خطاب به قوم یهود آمده است:

«و من برای افرایم( 5) مثل شیر و برای خاندان یهودا (6)مانند شیر ژیان خواهم بود. من خودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و رهاننده نخواهد بود.

من روانه شده به مكان خود خواهم برگشت تا ایشان به عصیان خود اعتراف نموده روی مرا بطلبند، در تنگی خود صبح زود مرا خواهند طلبید».(7 )

پی نوشت:

1- وادی یهوشافاظ، نام صحرایی در نزدیكی بیت المقدّس است كه اكنون وادی «قدرون» نامیده می شود. (لغت نامه دهخدا، حرف قاف، قدرون، ص 177).

2- كتاب مقدّس، كتاب بوئیل نبی، ص 1327، باب 3، بندهای 2 و 3.

3- كتاب مقدّس، كتاب بوئیل نبی، ص 1328، باب 3، بندهای 12 و 13.

4-كتاب مقدّس، كتاب عاموس نبی، ص 1333، باب 4، بندهای 12 و 13.

5- افرایم: نام پسر دوم حضرت یوسف(ع) است.

6- یهودا: نام پسر یعقوب و برادر بزرگ یوسف از مادر دیگر به نام لیا ـ لایالیا ـ است، كه حضرت داود و ملوك بنی اسرائیل و حضرت عیسی(ع) از نسل او می باشند. (لغت نامه دهخدا، حرف یاء، یهودا).

7- تورات، كتاب هوشع نبی، ص 1314، باب 5، بندهای 14 و 15

- بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) در كتاب «اشعیای نبی»

در كتاب «اشعیای نبی» كه یكی از پیامبران پیرو تورات است، بشارت فراوانی در مورد ظهور حضرت مهدی(عج) آمده است

در فرازی از بشارت كتاب اشعیا چنین آمده است:

«و نهالی از تنه «یسیّ»(1) بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شكفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت.

یعنی روح حكمت و فهم و روح مشورت و قوّت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود، داوری نخواهد نمود و بر وفق سمع گوشهای خویش، تنبیه نخواهد نمود;

بلكه مسكینان را به عدالت داوری خواهد كرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حكم خواهد نمود . . . كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند میانش امانت.

و گرگ با بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل كوچك آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو كاه خواهد خورد، و طفل شیر خواره بر سوراخ مار بازی خواهد كرد،

و طفل از شیر باز داشته شده، دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت، و در تمامی كوه مقدس من، ضرر و فسادی نخواهند كرد; زیرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی كه دریا را می پوشاند».(2)

منظور از «نهالی كه از تنه یسیّ خواهد رویید» ممكن است یكی از چهار نفر از شخصیّت های بزرگ روحانی و رهبران عالی قدر بشر، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت عیسی و حضرت حجّت بن الحسن العسكری(عج)باشند;

ولی دقّت و بررسی كامل آیات فوق نشان می دهد كه منظور از این نهال، هیچ یك از آن پیامبران نیست;

بلكه همه آن بشارتها ویژه قائم آل محمّد(عج)است; زیرا حضرت داوود و سلیمان(ع)فرزندان پسری یسیّ، و حضرت عیسی بن مریم(ع)نواده دختری وی، و قائم آل محمّد(عج)نیز از جانب مادرش جناب نرجس خاتون ـ كه دختر یشوعا، پسر قیصر، پادشاه روم و از نسل حضرت داود،

و مادرش از اولاد حواریون حضرت عیسی(ع) بوده، و نسب شریفش به شمعون صفا، وصیّ حضرت عیسی(ع)می رسد ـ نواده دختری «یسیّ» می باشد.

در فرازی از این بشارت چنین آمده است: «موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد كرد و بر وفق سمع گوشهای خود تنبیه نخواهد نمود»

و این جمله، اشاره به حاكمیت مطلق و حكومت عادلانه آن حضرت دارد كه وی بر اساس حق و واقع، حكم می كند و نیازی به شاهد و بیّنه ندارد و از كسی گواهی نمی طلبد چنان كه در روایات اسلامی آمده است كه:

«یحكم بحكم داود ومحمّد(ص)» یعنی به حكم حضرت داود و دستور پیامبر (ص) حكم می كند و با علم و دانش خدادادی خویش داوری می نماید.(3)

پی نوشت:

1-یسیّ به معنای قوی، پدر حضرت داود و نوه «راعوت» است، و به طوری مشهور بود كه داود را پسر «یسیّ» می نامیدند، در صورتی كه خود داود شهرت و شخصیت عظیمی داشته و از پیغمبران بزرگ «بنی اسرائیل» بوده است. (قاموس كتاب مقدس).

و اما «راعوت» زنی است از «مؤاب» كه سر زمینی است در شرق دریای لوط، كه با «یوغی» وصلت كرد و از او صاحب فرزندی بنام عوید ـ عویبد ـ شد كه جدّ حضرت داود(ع) باشد. (لغت نامه دهخدا، حرف راء، ص 86).

2- تورات، كتاب اشعیای نبی، باب 11، پندهای 1 ـ 10، ص 1548، كتاب مقدّس.

3-به بشارت دوم، عنوان هفتم، مراجعه فرمایید.

 

کارشناس پاسخگوی کلام

علاوه بر بشارت به ظهور منجی در آخرالزمان در ادیان توحیدی، در ادیان غیر توحیدی نیز این مسئله به چشم می خورد .

در کتاب زند از کتب معروف زرتشتیان بعد از ذکر مبارزه همیشگی بین ایزدان و اهریمنان می گوید :انگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان میشود و اهریمنان را منقرض میسازد..."عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده بنی آدم بر تخت نیک بختی خواهند نشست!"

در کتاب جاماسب نامه از زرتشت چنین نقل میکند:مردی بیرون اید از زمین تازیان ...مردی بزرگ سر،بزرگ تن و بزرگ ساق و بر آیین جد خویش و با سپاه بسیار ...زمین را پر داد کند.

در کتاب "وشن جوک"از کتب هندوها چنین آمده:سر انجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد.

در کتاب" باسک"از کتب هندوها چنین می خوانیم:دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان ،او پیشوای فرشتگان و پریان و ادمیان باشد،راستی حق با او باشدو آنچه در دریاها و زمینها و کوهها پنهان است همه را به دست آورد،از آسمان و زمین انچه باشد خبر میدهد و بزرگتر از او کسی به دنیا نیاید.

در کتاب علائم ظهور چنین امده :در کتب قدیم چینیان و عقاید هندیان و در ین اهالی اسکاندیناوی و حتی مصریان قدیم و بومیان مکزیک و نظایر آنها عقیده به ظهور یک مصلح جهانی را می توان یافت.

ر.ک .اصول عقاید ،آیةالله مکارم شیرازی.

 

کارشناس پاسخگوی کلام

- بشارت ظهور حضرت مهدی(ع) در كتاب «دانیال نبی»

در كتاب دانیال نبی نیز بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) مطابق بشارات انبیای گذشته، چنین آمده است:

«. . . امیر عظیمی كه برای پسران قوم تو ایستاده قائم است، خواهد برخاست.

و چنان زمان تنگی خواهد شد كه از حینی كه اُمّتی به وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آن زمان هر یك از قوم تو، كه در دفتر مكتوب یافت شود رستگار خواهد شد.

و بسیاری از آنانی كه در خاك زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد، امّا اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی.

و حكیمان مثل روشنایی افلاك خواهند درخشید، و آنانی كه بسیاری را به راه عدالت رهبری می نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابد الآباد.

امّا تو ای دانیال ! كلام رامخفی دار و كتاب راتا زمان آخر مهر كن.

بسیاری به سرعت تردّد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گردید ... خوشا به حال آن كه انتظار كشد».(1)

در این بشارت نكات چندی وجود دارد كه برخی از آنها را به طور اختصار توضیح می دهیم:

1 ـ شخص مورد بشارت كه در نخستین فراز بشارت مزبور به عنوان «ایستاده» از او تعبیر شده است، قائم آل محمّد(عج) است كه بزرگترین نماینده انبیای الهی است، و دعوت تمام پیامبران خدا را یكجا در حكومت حقّه خود آشكار ساخته، آیین الهی را بر سرتاسر كره خاكی حكم فرما می نماید.

2 ـ منظور از «زمان تنگی»، زمان بیدادگریها، سختیها، فشارها، ظلم و ستم هایی است كه قبل از ظهور آن حضرت در سراسر جهان پیدا می شود، چنان كه در روایات اسلامی آمده است: «یَمْلاَُ الأرضَ قِسطاً و عَدلا كَما مُلِئت جوراً و ظلماً».

3 ـ منظور از: «آنانی كه در خاك زمین خوابیده اند»، گروهی از اموات می باشند كه در دولت با سعادت حضرت مهدی(عج) زنده می شوند،

و برخی از آنان از یاران آن حضرت می گردند و در ركاب حضرتش می جنگند و برخی دیگر به سزای اعمال ناشایست خود می رسند.

پی نوشت:

1- كتاب مقدّس، كتاب دانیال نبی، ص 1309، باب دوازدهم، بندهای 1 ـ 12.

- انجیل متّی

«پس عیسی از هیكل بیرون شده برفت، و شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهای هیكل را بدو نشان دهند.

عیسی ایشان را گفت: آیا همه این چیزها را نمی بینید؟ هر آینه به شما می گویم: در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد كه به زیر افكنده نشود.

و چون به كوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند: به ما بگو كه این اُمور كی واقع می شود؟ و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟

عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار كسی شما راگمراه نكند. ز آن رو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند كرد.

و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید، زنهار مضطرب مشوید; زیرا كه وقوع این همه لازم است لیكن انتها هنوز نیست، زیرا قومی با قومی و مملكتی با مملكتی مقاومت خواهند نمود و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید . . .

آنگاه اگر كسی به شما گوید: اینك مسیح در اینجا یا در آنجا است باور مكنید; زیرا كه مسیحان كاذب و انبیای كذبه ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودی برگزیدگان را نیز گمراه كردندی. اینك شما را پیش خبر دادم.

پس اگر شما را گویند: اینك در صحراست بیرون مروید، یا آن كه در خلوت است باور مكنید; زیرا همچنان كه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد . . .

و فوراً بعد از مصیبت آن ایّام، آفتاب تاریك گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند، و قوّتهای افلاك متزلزل گردد.

آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی كنند و پسر انسان را ببینند كه بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال عظیم می آید . . .

پس از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید كه چون شاخه اش نازك شده برگها می آورد می فهمید كه تابستان نزدیك است. همچنین شما نیز چون این همه را ببینید بفهمید كه نزدیك ـ بلكه بر در ـ است. هر آینه به شما می گویم . . .

آسمان و زمین زایل خواهد شد; لیكن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد.

امّا از آن روز و ساعت هیچ كس اطلاع ندارد حتّی ملائكه آسمان جز پدر من و بس; لیكن چنان كه ایّام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود . . .

پس بیدار باشید; زیرا كه نمی دانید در كدام ساعت خداوند شما می آید. لیكن این را بدانید كه اگر صاحب خانه می دانست در چه پاس از شب دزد می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت كه به خانه اش نقب زند.

لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی كه گمان نبرید پسر انسان می آید پس آن غلام امین و دانا كیست كه آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معیّن خوراك دهد. خوشا به حال آن غلامی كه چون آقایش آید او را در چنین كار مشغول یابد».(1)

«امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائكه مقدّس خویش آید آنگاه بر كرسی جلال خود خواهد نشست.

و جمیع امّتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می كند به قسمی كه شبان میش ها را از بزها جدا می كند و میش ها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد.

آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای بركت یافتگان از پدر من ! و ملكوتی را كه از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به میراث گیرید».(2)

«عیسی ایشان را گفت: هر آینه به شما می گویم: شما كه مرا متابعت نموده اید، در معاد وقتی كه پسر انسان بر كرسی جلال خود نشیند، شما نیز به دوازده كرسی نشسته، بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود.

و هر كه به خاطر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترك كرد، صد چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت».(3)

پی نوشت:

1 ـ كتاب مقدّس، انجیل متی، ص 41، باب 24، بندهای 1 ـ 8، 23 ـ 28،29 ـ 37 و 42 ـ 46.

2ـ كتاب مقدّس، انجیل متی، ص 44، باب 25، بندهای 31 ـ 34.

3ـ انجیل متی، باب 19، بندهای 28 و 29.

منبع : گفتگوی دینی

http://www.askdin.com/showthread.php?t=
طبقه بندی: امام زمان (عج)، 
[ چهارشنبه 23 آذر 1390 ] [ 11:15 ق.ظ ] [ محمدحسین فرحی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic