السلام علیک یا بقیةالله الاعظم
نویسندگان

·       رجعت زنان «1»

رجعت زنان

گروهی از یاوران حضرت بقیة‌الله عجل الله تعالی فرجه الشریف زنانی هستند كه خدا به بركت ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آنها را زنده خواهد كرد و بار دیگر به دنیا رجعت خواهند نمود. در روایات، به دو گونه به این افراد اشاره شده است:

1.عام

در روایات، رجعت ویژه زن یا مرد نیست و فقط به مؤمن محض و كافر محض اشاره شده است؛ یعنی هم زن مؤمن و هم زن كافر در زمان ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رجعت می‌كنند، تا زنان مؤمن، طعم شیرین و لذّت انجام وعدة الهی را بچشند و در ركاب حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و امامان معصوم علیهم السلام به خدمت بپردازند و زنان كافر هم كیفر دنیایی گناه و عملكرد خود را ببینند و به عذاب الهی برسند.

2. خاص

گروهی از زنان هستند كه علاوه بر اخبار عمومی، در برخی اخبار، به نام آنان هم اشاره شده است. این روایات معتبر دربارة زنان، بسیار اندك است.

·       رجعت زنان«1»

رجعت زنان

گروهی از یاوران حضرت بقیة‌الله عجل الله تعالی فرجه الشریف زنانی هستند كه خدا به بركت ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آنها را زنده خواهد كرد و بار دیگر به دنیا رجعت خواهند نمود. در روایات، به دو گونه به این افراد اشاره شده است:

1.عام

در روایات، رجعت ویژه زن یا مرد نیست و فقط به مؤمن محض و كافر محض اشاره شده است؛ یعنی هم زن مؤمن و هم زن كافر در زمان ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رجعت می‌كنند، تا زنان مؤمن، طعم شیرین و لذّت انجام وعدة الهی را بچشند و در ركاب حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و امامان معصوم علیهم السلام به خدمت بپردازند و زنان كافر هم كیفر دنیایی گناه و عملكرد خود را ببینند و به عذاب الهی برسند.

2. خاص

گروهی از زنان هستند كه علاوه بر اخبار عمومی، در برخی اخبار، به نام آنان هم اشاره شده است. این روایات معتبر دربارة زنان، بسیار اندك است.

الف) زنان مؤمن

در منابع معتبر اسلام، نام سیزده زن یاد می‌شود كه به هنگام ظهور قائم آل محمد صل الله علیه و آله و سلم زنده خواهند شد و در لشكر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به مداوای مجروحان جنگی و پرستاری بیماران خواهند پرداخت.

مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل می‌كند كه فرمود:

«همراه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف سیزده زن خواهند بود». گفتم: «آن‌ها را برای چه كاری می‌خواهد؟» فرمود: «برای مداوای مجروحان و رسیدگی به مریض‌ها؛ همان‌گونه كه وقتی همراه پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بودند چنین می‌كردند». عرض كردم: «نام آنها را بفرمایید» فرمود: «قنواء دختر رشید هجری، ام ایمن، حبابه والبیّه، سمیه مادر عمار بن یاسر، زبیده، ام خالد احمسیه، ام سعید حنفیّه، صبانه ماشطه و ام خالد جهنیّه. [57]

در این روایات، امام صادق علیه السلام از آن سیزده زن فقط نام نه نفر را یاد می‌كند. در كتاب خصایص فاطمی به نسیبه دختر كعب مازنیه نیز اشاره شده است[58].

در كتاب منتخب البصائر از دو زن به نام «تیره» و «أحبشیه» نام می‌برد[59] . این افراد، هر كدام در بُعدی و بیشتر در بُعدِ جهاد با دشمنان خدا، از خود شایستگی‌هایی نشان داده‌اند. برخی از آنان ـ هم‌چون «صیانه» ـ مادر چند شهید بوده و خود نیز با وضعی جانسوز به شهادت رسید. برخی دیگر چون سمیّه، در راه دفاع از عقیدة اسلامی خود، سخت‌ترین شكنجه‌ها را تحمل نموده و تا پای جان از عقیدة خود دفاع كرده‌اند.

ام‌خالد نیز نعمت تندرستی پیكر را برای حفظ اسلام استفاده كرد و جانباز شد. برخی دیگر، همانند زبیده كسانی بودند كه زرق و برق دنیا، هرگز آنان را از اسلام باز نداشت و از آن امكانات در راه عقیده خود استفاده كرده و در مراسم حج كه یكی از اركان دین است به كار بردند. بعضی، افتخار دایگی رهبر امت را داشتند و خود نیز از معنویات زیادی برخوردار بودند و بعضی دیگر، از خانوادة شهیدانی بودند كه خود، پیكر نیمه‌جان فرزندان‌شان را حمل كردند. آنان، كسانی هستند كه با انجام رشادت‌ها ثابت كردند كه می‌توانند گوشه‌ای از بار سنگین حكومت جهانی اسلام را بردوش گیرند.

همة این دلایل، ما را به راز تصریح امام صادق علیه السلام به نام این نه نفر آگاه می‌كند. حال، برای درك بهتر شرح حال مختصری از زندگی چند تن را بررسی كنیم.

1. صیانه

در كتاب خصائص فاطمیه آمده است:

در دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سیزده تن، برای معالجة زخمیان زنده گشته و به دنیا بازمی‌گردند. یكی از آنان «صیانه» است كه همسر «حزقیل» و آرایشگر دختر فرعون بوده است. شوهرش «حزقیل» پسرعموی فرعون و گنجینه دار او بوده و به گفتة او، حزقیل، مؤمن خاندان فرعون است كه به پیامبر زمانش، موسی علیه السلام ایمان آورد[60].

پیامبر صل الله علیه و آله و سلم فرمود:

شب معراج، در مسیر بین مكه معظمه و مسجد الاقصی، ناگهان بوی خوشی به مشامم رسید كه هرگز مانند آن را نبوییده‌ بودم. از جبرئیل پرسیدم: «این بوی خوش چیست؟» گفت: «ای رسول‌خدا صل الله علیه و آله و سلم! همسر حزقیل به حضرت موسی بن عمران علیه السلام ایمان آورده بود و ایمان خود را پنهان می‌كرد.[61]

2.سمیه، مادر عمار یاسر

او هفتمین نفر بود كه به اسلام گروید و بدترین شكنجه‌ها را تحمل كرد[62] . او و شوهرش، یاسر در دام ابوجهل گرفتار شده بودند و او، به آنها دستور داد كه به پیامبر خدا دشنام دهند؛ اما آنها چنین كاری نكردند. ابوجهل زره آهنی به سمیه و یاسر پوشاند و آنها را مقابل آفتاب سوزان نگه‌داشت. پیامبر صل الله علیه و آله و سلم كه گاهی از كنارشان عبور می‌كرد، آنها را به صبر و مقاومت سفارش می‌كرد و می‌فرمود: «ای خاندان یاسر صبر پیشه كنید كه وعده‌گاه شما بهشت است». سرانجام ابوجهل با ضربتی آنها را به شهادت رساند.[63]

خداوند، این زن را به سبب صبر و مجاهدتی كه در راه اسلام متحمل شد، در زمان ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده خواهد كرد، تا پاداش وعدة الهی را ببیند و در لشكر ولی خدا، به یاوران آن حضرت خدمت كند.

3. ام ایمن

نام او «بركه» است. وی كنیز پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بود. آن حضرت، به او مادر خطاب می‌كرد و می‌فرمود: «او باقی‌ماندة خاندان من است»[64]. او از شیفتگان امامت بود كه در ماجرای فدك، حضرت زهرا علیها السلام او را به عنوان شاهد معرفی كرد و پنج یا شش ماه پس از پیامبر صل الله علیه و آله و سلم در زمان خلافت ابوبكر از دنیا رفت[65] .

ام ایمن، دختر «ثعلبه بن عمرو بن حصن بن مالك» می¬باشد. او خدمت‌گزار «آمنه»، مادر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود كه به ارث، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منتقل شد. آن گاه كه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مادر خود را از دست داده بود، ام ایمن، پرستاری وی را برعهده گرفت و به اصطلاح، خدمت‌گزار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می¬شد. رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم بارها می¬گفت: «ام ایمن، پس از مادرم «آمنه»، مادر من است» و او را عضو خانواده و یادگار اهل بیت خویش می¬خواند . ام ایمن را باید یكی از بانوان نمونه و ممتاز تاریخ اسلام دانست؛ چون كوشش¬های او در طول زندگی پر بركتش در راستای وابستگی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان او، افتخارآمیز و سراسر پر عظمت بود[66] كه این‌جا مجال شرح آن نمی‌باشد.

4. زبیده

وی، همسر هارون الرشید و از شیعیان بود. هنگامی كه هارون از عقیدة او آگاه شد، سوگند یاد كرد او را طلاق دهد. او به انجام كارهای نیك معروف بود. زمانی كه یك مشك آب در شهر، یك دینار طلا ارزش داشت، او همة حُجاج و شاید مردم مكه را سیراب كرد. او دستور داد با كندن كوه‌ها و احداث تونل‌ها، آب را از فاصلة ده میلی خارج حرم مكه، به حرم آوردند. زبیده، صد كنیز داشت كه همگی حافظ قرآن بودند و هر كدام موظف بود كه یك دهم قرآن را بخواند؛ به گونه‌ای كه از منزل او، صدای قرائت قرآن همانند زمزمة زنبورهای عسل، بلند بود[67].

5. ام خالد عبدی

ام خالد عبدی را دانشمندان و رجال نویسانی چون كشّی و مامقانی، بانویی معرفی كرده¬اند كه استاندار عراق، یوسف بن عمرو به سبب عقیده شیعی و پیروی از زید بن علی بن الحسین علیه السلام در كوفه دست او را قطع كرد. وی، بانویی عارف و مجاهد بود كه در راه عقیده و عبادت خویش، استواری و پای‌بندی قاطعی داشت و در بیان معارف دین و ابراز عشق و ارادت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برابر مخالفان، هیچ كوتاهی و مسامحه¬ای روا نمی¬داشت. [68]

6. حبابه والبیه

شیخ طوسی، شیخ كلینی، فیض كاشانی، محدث بحرانی، طبرسی، راوندی و علامه مجلسی، او را محدث و راوی حدیث از امام علی علیه السلام و سایر امامان تا امام رضا علیه السلام و خلاصه راوی حدیث از هشت تن از امامان معصوم دانسته¬اند.[69] نكته‌ای كه درباره این بانوی محدث قابل توجه است و او را در ردیف یكی از زنان فوق العاده و استثنایی قرار داده، این است كه حبابه، راوی حدیث از امام علی علیه السلام بوده و در روزگار امام زین العابدین علیه السلام، 113سال از عمر او می¬گذشت. در سال 183ق كه امام موسی بن جعفر علیه السلام شهید شده و امام رضا علیه السلام عهده¬دار امامت گردید،[70] وی به حضور امام هشتم رسید؛ در حالی كه عمر او در این روزگار، حداقل 235 بود. وقتی از دنیا رفت، امام رضا علیه السلام او را با پیراهن خود كفن كرده و به خاك سپرد. سن او هنگام مرگ، بیش از 240 سال بود. او، دوبار به جوانی بازگشت كه یك بار به معجزه امام سجاد علیه السلام و بار دوم به معجزه امام هشتم علیه السلام بود. او است كه هشت امام معصوم با خاتم خود بر سنگی كه او همراه داشت، نقش بستند. [71]
طبقه بندی: امام زمان (عج)، 
[ شنبه 26 آذر 1390 ] [ 07:05 ب.ظ ] [ محمدحسین فرحی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic